Barış Dini: İslam / L’Islam : religion de paix – Khoutba

0
1290
İyiliğe Destek Kötülüğe Engel Olmak - Commander Le Convenable Interdire Le Blâmable

06.11.2020

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَٓافَّةًۖ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

BARIŞ DİNİ İSLAM

Muhterem Müslümanlar!

Geniş anlamıyla uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam anlamına gelen barış, bütün insanların kardeşçe bir uyum içinde bulunmasıdır.

Allah tarafından gönderilen bütün dinlerde olduğu gibi İslam’ın gönderiliş gayesi yeryüzünde iyiliğin ve barışın hâkim olması, kötülüğün ve kaosun ortadan kalkmasıdır.

“Silm” ve “selâm” kökünden türeyen bir kelime olan İslâm “barış ve emniyet” anlamlarına gelir. Silm, “barış, güven”, selâm, “esenlik ve güvenlik” demektir. Böylece barış, güven, emniyet, huzur ve mutluluk kelimelerinden oluşan temeller üzerine inşa edilen İslâm; kargaşa, çatışma, terör ve savaş ortamı yerine, huzur, mutluluk, karşılıklı saygı ve güven ortamını temin etmeyi amaçlamaktadır.

Kıymetli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de, Yüce Allah’ın inananları barışa çağırdığı açıkça ifade edilmektedir: “Ey İman edenler! Topluca barışa girin.”[1] 

Sevgili Peygamberimiz nebevî öğretilerini; barış, huzur, hoşgörü, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde inşa etmiş, ashâbına, inananlara ve tüm insanlığa, “Düşmanla karşılaşmayı dilemeyin. Allah’tan afiyet isteyin.”[2] çağrısında bulunarak, asla savaşı arzu etmemeyi, daima barıştan yana tavır takınmayı tavsiye etmiştir. İslâm ülkesi sınırları içerisinde yaşayan fakat Müslüman olmayan insanların din ve vicdan hürriyetleri, inanç özgürlükleri, “Dinde zorlama yoktur.”[3] ilâhî fermanıyla güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in görevi Yüce Allah tarafından, tebliğ olarak belirlenmiştir.[4]  Ayrıca onun müjdeleyici ve uyarıcı olduğu,[5]  insanlar üzerinde baskı kurup zor kullanma yetkisinin bulunmadığı açıkça ifade edilmiştir.[6]  Böylece, “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”[7]  âyeti esas alınarak mesele açıklığa kavuşturulmuş ve bir ülkede hatta dünya ölçeğinde insanların barış içerisinde, inançlara saygılı olarak birlikte yaşayabileceklerine ve bunu başarmaları gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Aziz Kardeşlerim!

Bütün insanların Hz. Âdem’in çocukları olmak itibarıyla kardeş olduklarını bildiren Peygamberimiz,[8]  Veda Hutbesi’nde insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasının ilkelerini, “insanların mallarının, canlarının, ırzlarının (şeref ve namuslarının) dokunulmazlığı”[9] şeklinde ilân etmiştir. Dolayısıyla İslâm, fertler gibi milletlerin de birbirleriyle iyi geçinmelerini, barış ve huzur içinde yaşamalarını ister.

Yüce Allah, tüm insanlığa sevgi, merhamet ve barışı egemen kılsın.


 L’İSLAM RELIGION DE PAIX

Honorables Musulmans !

L’harmonie au sens large, signifie l’environnement créé par la compréhension mutuelle et la tolérance, pour que tout le monde puisse vivre en paix dans une cohésion fraternelle.

Comme dans toutes les religions envoyées par Allah (swt), le but de l’Islam est de faire prévaloir le bien et la paix dans le monde et d’éliminer le mal et le chaos.

L’Islam, qui est un mot dérivé de la racine «silm» et «salam», signifie «paix et sécurité». Silm signifie “paix, confiance”, selâm, “paix et sécurité”. Ainsi, l’Islam s’est construit sur les fondements des mots paix, confiance, sécurité, sérénité et bonheur; Il vise à fournir un environnement de paix, de bonheur, de respect mutuel et de confiance au lieu du chaos, des conflits, de la terreur et de la guerre.

Chers Croyants !

Il est clairement indiqué dans le Coran qu’Allah Tout-Puissant appelle les croyants à la paix : “Ô croyants ! Entrez dans la paix tous ensemble. ”

Notre prophète bien-aimé (sws) a construit ses enseignements prophétiques dans le cadre de la paix, la sérénité, la tolérance, le respect mutuel et la compréhension. Il a appelé ses compagnons, les croyants et toute l’humanité en disant : « Ne souhaitez pas rencontrer l’ennemi. Demandez le salut et la paix à Allah » de ne jamais désirer la guerre et de toujours promouvoir la paix.

La liberté de religion, de conscience et de croyance des personnes vivant à l’intérieur des frontières du pays de l’Islam mais qui ne sont pas musulmans sont garanties par le décret divin “Il n’y a pas de contrainte en religion.”. Dans ce contexte, le devoir du Prophète (sws) a été déterminé par Allah le Tout-Puissant comme prédication. De plus, il est clairement indiqué qu’il a comme devoir d’hérauter et de mettre en garde, qu’il n’est pas autorisé à faire pression sur les gens et à utiliser la force. Ainsi, la question a été clarifiée sur la base du verset “À vous votre religion, à moi ma religion.” et il a été souligné que les gens d’un pays, même à l’échelle mondiale, peuvent vivre ensemble en paix, dans le respect des croyances et ils devraient y parvenir.

Chers Frères !

Notre Prophète (sws), qui a indiqué que tous les gens sont frères en étant les enfants d’Adam, a déclaré les principes de l’humanité de vivre dans la paix et la tranquillité dans le sermon d’adieu comme “l’inviolabilité des biens, des âmes, de la chasteté (honneur)”. Pour cela, l’Islam veut que les nations, comme les individus, s’entendent les unes avec les autres et vivent en paix et en harmonie.

Qu’Allah le Tout-Puissant fasse que l’amour, la miséricorde et la paix dominent toute l’humanité.


[1] Bakara, 2/208.

[2] Buhârî, Temennî, 8

[3] Bakara, 2/256.

[4] Teğâbün, 64/12.

[5] Ahzâb, 33/45.

[6] Gâşiye, 88/22.

[7] Kâfirûn, 109/6.

[8] Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111.

[9] Buhârî, İlim, 9.