Birlik ve Beraberliğinin Önemi – L’importance de L’unité et du Vivre-Ensemble

0
766
İyiliğe Destek Kötülüğe Engel Olmak - Commander Le Convenable Interdire Le Blâmable

بِسْــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ

وَاَط۪يعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ وَاصْبِرُواۜ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَۚ

قَالَ رَسُولُ للّهِ: تركتُ فِيكُمْ أمرينِ لَنْ تَضِلُّوا ما تَمَسّكتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللّهِ تَعالَى، وَسُنّةَ رَسُولِهِ

 

Birlik ve Beraberliğinin Önemi

Değerli Kardeşlerim!

Okuduğum ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir [1]”. Okuduğum hadiste Efendimiz (s.a.v) ise “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: “Allah’ın Kitab’ı ve Resulünün sünneti [2]”.

Muhterem Kardeşlerim!

Hayat dinimiz İslam, biz mü’minlere her daim bir ve beraber olmayı emretmiştir. Toplumun huzur ve refahını, birlik ve beraberliğini bozacak her türlü olumsuz davranışı da yasaklamıştır. Bu hakikat gerek yüce kitabımızda ve gerekse hadislerde sıklıkla dile getirilmiştir.

Kıymetli Mü’minler!

Maalesef bugün yer küremizde adaletsizliğin, ötekileştirmenin ve tahammülsüzlüğün arttığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Gelin, mü’minler olarak gönül coğrafyamızda ve yer yüzünde yaşanan bu olumsuzlukların çözüm yollarını arayarak barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe katkıda bulunalım. Dinimizin evrensel hükümlerini yeniden hatırlayalım, yaşayalım ve yaşatalım. Hutbemi Efendimizin (as) hadisiyle bitirmek istiyorum:“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar [3].


L’importance de L’unité et du Vivre-Ensemble

Mes Chers Frères et Sœurs !

Allah le Tout-Puissant nous dit dans le Coran : « Et obéissez à Allah et à Son Messager ; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants.[1] » Quant à notre prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « J’ai laissé parmi vous deux choses que si vous y restez attachés, vous ne vous égarerez jamais après moi : le livre d’Allah et ma sunnah. »[2]

Mes Chers Frères et Sœurs !

L’Islam, notre religion, nous ordonne, à nous les croyants, d’être toujours unis. Elle interdit tout comportement négatif qui porterait atteinte à la paix et au bien-être, à l’unité et au vivre ensemble au sein de la société.

Chers Croyants

Assurer l’unité et le vivre ensemble, est le reflet de l’unicité d’Allah dans nos vies et c’est un devoir qui incombe à chaque croyant. Qu’Allah le Tout-Puissant fasse de nous des serviteurs qui recherchent toujours les voies de l’union et du vivre ensemble. Je termine mon sermon avec la parole de notre Prophète (PSL), il a dit : « Vous verrez les Musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constituer comme un seul corps, quand l’un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps.[3] »


[1] Enfâl 8/46

[2] Muvatta, Kader 3,

[3] Buharî, Edeb,27; Müslim Birr, 66