Cuma namazı / La prière du vendredi

0
682

CUMA NAMAZI VE ÖNEMİ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, okuduğum ayette şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, hemen Allah’ın zikrine/namaza koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”[1]

Bu ayette bize emredilen Cuma namazını geçerli bir mazereti olmadığı halde ihmal etmek büyük bir vebaldir. Allah Resûlü (s.a.s.) bu konuda bizi şöyle ikaz eder: “Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.”[2]

Kıymetli Müslümanlar!

Cumanın bereketinden istifade etmeyi isteyen her mümin, Peygamberimizin sünnetine uyarak Cuma namazına hazırlanır. Güzelce abdestini alır, bedenini temizler. Kıyafetinin hem temiz hem de namazın şartlarından olan setr-i avrete uygun olmasına özen gösterir. Daha sonra camiye gelerek vaaz ve nasihatleri dinler.

Bu mübarek günde dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise Cuma hutbesidir. Hutbe, minberden mü’minlere yapılan nasihat, hatırlatma ve uyarı; aynı zamanda Cuma namazının bir şartıdır. Tıpkı namaz gibi hutbe de bir ibadettir. Hutbe okunurken huşû içinde ve sessizce dinlemek gerekir. Hutbe esnasında yanındakiyle konuşmak, telefonla uğraşmak, hutbenin sevabından mahrum kalmaya sebep olur.

Aziz Müminler!

Cuma gününü, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, birbirimizin halini hatırını sormak için fırsat bilelim. Asr-ı saadette olduğu gibi mümkün olduğunca ailece camiye koşalım. Çocuklarımızı sevgiyle Cuma namazına alıştıralım, gençlerimizi Cuma namazının huzuruna davet edelim.

Hutbemi Peygamber Efendimizin şu müjdesiyle bitiriyorum: “Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse, Allah ona isteğini mutlaka verir.”[3]

[1] Cum’a, 62/9.

[2] İbn Mâce, İkâmet, 93.

[3] Tirmizî, Cum’a, 2.

 


 

La prière du vendredi et son importance

Chers musulmans !

Dans le verset que je viens de réciter, notre Créateur dit ainsi : « Ô vous qui croyez ! Lorsque l’appel à la prière du vendredi se fait entendre, mettez-vous en route pour répondre à cet appel en cessant toute activité ! Cela est bien meilleur pour vous, si vous le saviez ! »[1]

La prière du vendredi nous est ordonnée dans ce verset. Négliger celle-ci sans excuse valable constitue un grand péché.

Le Prophète (sws) nous a mis en garde à ce sujet et a dit : « Celui qui abandonne la prière du vendredi trois fois par négligence et sans excuse valable, Allah mettra un sceau sur son cœur. »[2]

Chers frères et sœurs !

Tout croyant qui souhaite bénéficier des bénédictions du jour du vendredi doit se préparer à la prière selon la Sunna du Prophète (sws). Par conséquent, il doit faire ses ablutions avec soin, veiller à ce que ses vêtements soient propres et couvrent son corps selon la loi religieuse. Puis, il doit aller à la mosquée afin d’écouter le prêche et les conseils de l’imam.

Une autre chose à laquelle nous devons prêter attention en ce jour béni est le sermon du vendredi, c’est-à-dire la khoutba. Le sermon, qui est une condition de la prière du vendredi, consiste en une série de conseils, de rappels mais aussi d’avertissements concernant les affaires quotidiennes des croyants. Il est nécessaire d’écouter la khoutba dans le silence et dans un état de concentration parfaite. Nous pouvons être privé des mérites de la khoutba si nous parlons pendant sa lecture, ou bien si nous nous occupons d’autre chose comme notre téléphone.

Chers croyants !

Profitons du jour du vendredi pour resserrer nos liens de fraternité et prendre des nouvelles de chacun. Comme au temps du Prophète (sws), rendons-nous plus souvent à la mosquée en famille ! Cela permettra d’habituer nos enfants à la prière avec amour. N’oublions pas d’inviter également nos jeunes à la mosquée en ce jour sacré.

Je termine ma khoutba par la bonne nouvelle du Prophète (sws) : « Il y a en ce jour une heure pendant laquelle si un musulman demande quelque chose à Allah, Il lui accordera certainement sa demande. »[3]

 

[1] Al-Jumuah, 62/9.

[2] Ibn Maja, Iqama, 93.

[3] Tirmidhi, Jumuah, 2.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz