Engellilik / Le handicap

0
280

 

يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَٓائِلَ لِتَعَارَفُواۜ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) :

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.”

YETER Kİ GÖNÜLLER ENGELLİ OLMASIN 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”[1]

İnsana Allah katında değer kazandıran, şöhreti, kudreti, güzelliği, sağlığı ya da zenginliği değildir. İnsan zaten varlıkların en şereflisi olarak Rabbi katında değerlidir ve bu değeri yükseltmesinin yolu ancak iman, ibadet, iyi davranışlar ve güzel ahlâk ile mümkündür. Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan hastalık ve engellilik halleri, hayatın gerçeği olup insanın kusuru değildir. Bilakis sabır, sebat ve gayretle sonu cennete varan birer imtihan vesilesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Sağlığımızı korumak ve gerektiğinde tedavi yollarına başvurmak Allah’ın emri, Peygamberin sünnetidir. Bütün gayretimize ve tedbirlere rağmen takdiri ilâhi olarak hastalığa yakalandığımızda tedavi yollarını aramalı, aynı zamanda bu zor süreçte maneviyatımızı güçlü tutmalı ve sabır taşına sarılmalıyız.

 

Değerli Kardeşlerim!

Elimizdeki her nimet gibi, yaşadığımız her zorluk da Rabbimizin rızasını kazanmak için bir vesiledir. Unutmayalım ki her insan, gücü nispetinde sorumludur. Hastalanan kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak, dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin görevidir. Aynı şekilde, engelli kardeşlerimize umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak olmak, bizler için onur, huzur ve sevap kazanma kapısıdır.

Hutbeme, başta okuduğum hadisi şerifin meali ile son veriyorum: “Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve yaptıklarınıza bakar.”[2]

[1] Hucurât, 49/13.

[2] Müslim, Birr, 34.

 


 LE REEL HANDICAP : LA DIVISION DES COEURS

 

Chers musulmans !

Notre Seigneur le Très-Haut proclame ainsi : « Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. »[1] Ce n’est ni la renommée, ni le pouvoir, ni la beauté, ni la santé, ni la richesse qui ajoutent de la valeur à une personne auprès d’Allah, mais belle et bien sa piété, à savoir la qualité de sa relation avec le divin et les humains. L’homme est une créature précieuse ; pour preuve, Son Seigneur le considère comme le plus honorable des êtres. Augmenter et accroître cette valeur n’est possible qu’avec la foi, l’adoration, le bon comportement et la bonne moralité. Par conséquent, les maladies et les handicaps présents à la naissance ou émergeant par la suite sont des faits de la vie sur terre et ne relèvent pas de défauts. Au contraire ! c’est une épreuve qui mène au Paradis si nous les affrontons avec patience et persévérance.

 Chers croyants !

Ceci ne veut pas dire que nous ne devons rien faire pour améliorer notre état de santé. En effet, le préserver ou chercher un traitement à notre maladie est un ordre d’Allah et la Sunna du Prophète (sws). Si nous tombons malades malgré toutes nos précautions, nous devons recourir aux soins et, dans le même temps, garder une spiritualité forte et être patient lors de cette période douloureuse et difficile.

 

Chers frères et sœurs !

Comme chaque bénédiction que nous possédons, chaque difficulté que nous rencontrons est un moyen d’obtenir la satisfaction de notre Créateur. N’oublions pas que chacun est tenu responsable dans la mesure de ses capacités et compétences. Il est de notre devoir de soutenir nos confrères malades ainsi que leurs familles. Nous devons invoquer Dieu pour leur guérison et les aider moralement et matériellement pour qu’ils ne se sentent pas seuls et impuissants. De même, donner de l’espoir à nos frères et sœurs en situation de handicap et leur faciliter la vie est une source d’honneur, de paix ainsi que de récompenses humaines et divines. Je termine le sermon avec le hadith de notre Prophète bien-aimé (sws) : « Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais Il regarde vos cœurs et vos actions. »[2]

[1] Sourate Al-Hujurât, 49/13.

[2] Muslim, Birr, 34.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz