Hoş geldin Ramazan / Bienvenue Ô Ramadan

0
652

 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ…

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

 

HOŞ GELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN

Muhterem Müslümanlar!

Bu akşam kılacağımız teravih namazıyla ve gece kalkacağımız sahurla, hasretle beklediğimiz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’a kavuşmuş olacağız.

Ramazan, bizleri takvaya ulaştıran ve bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bizlere de oruç ibadetinin farz kılındığı[1] mübarek bir aydır. Ayrıca Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim de bu ay içerisinde indirilmeye başlanmıştır. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Ramazan ayı, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin.[2] buyurmaktadır.

Ramazan, yaz sonunda yağıp yeryüzünü kir ve tozdan temizleyen güz yağmuru gibi müminleri günahlardan arındıran tövbe ayıdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s), “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”[3] buyurmaktadır.

Ramazan, ilk gecesinden son gecesine kadar müminlerin cehennem azabından kurtulup cennete ulaşmasına vesile olan selamet ayıdır.

Aziz Müminler!

Değerlendirebilenler için Ramazan ayı bulunmaz bir hasat mevsimi, maddî ve mânevî bir arınma iklimidir. Yediden yetmişe bütün Müslümanlar için bir neşe ve coşkudur. Sadece nefislere gem vurulan yönleriyle değil; zekât ve sadakalarla, sahur ve iftar sofralarıyla muhtaçların, kimsesizlerin hatırlandığı yoğun bir seferberlik zamanıdır. Ramazan’a kavuştuğu hâlde onun kıymetini bilemeyen kişi için ise, hem büyük bir vebal hem de kaçırılmış önemli bir fırsattır.

Aziz Müslümanlar!

Sahur, iftar, oruç, itikâf ve yardımlaşma gibi birçok güzelliklerle bizi buluşturan Ramazan ayının bereketinden istifade edelim. Kur’an’ın nazil olmaya başladığı bu ayda, hanelerimizi ve gönüllerimizi Kur’an ile buluşturalım. Peygamber Efendimiz ve Cebrail (a.s)’dan bizlere miras kalan mukabelelere ailemizle birlikte iştirak edelim. Sahih bilgileri öğreneceğimiz sohbetlere, Ramazan coşkusunu yaşatan teravih namazlarına hep birlikte devam edelim.

Geliniz bu Ramazan’a samimi bir iman, iyi bir niyet, kararlı bir duruşla girelim ki, Ramazan bizleri değiştirsin, oruç bizleri kötülüklerden korusun. Geliniz, iki yıldır camilerimizde manevi havasını yaşayamadığımız bu mübarek ayı ömrümüzün son Ramazan’ıymış gibi değerlendirelim.

“Allah’ım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde ibadet etmek için bize yardım eyle.”[4] duasıyla Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.”

[1] Bakara, 2/183.

[2] Bakara, 2/185.

[3] el-Buhârî, Kitâbu’l-Îmân, 28.

 

[4] Ebû Dâvûd, Vitir, 26


 

BIENVENUE Ô MOIS DE RAMADAN

Chers croyants !

Avec la prière de tarawih et le sahour de cette nuit, nous allons débuter le mois de Ramadan qui n’est autre que le mois de la miséricorde et du pardon pour le Musulman.

Le Ramadan est le mois sacré où le jeûne nous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant la nôtre.[1] L’objectif de ce mois, c’est d’atteindre la piété, à savoir la taqwa. Ce mois s’agit aussi du mois où la révélation du Saint-Coran a débuté. Rappelons-nous que notre Seigneur (jj) nous informe ceci dans le Coran : « Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne. »[2]

Le Ramadan est aussi le mois du repentir. Car il purifie les croyants de leurs péchés comme la pluie qui nettoie la terre de sa saleté. Le Prophète (s.a.w) nous informe à ce sujet que « Quiconque jeûne le mois de Ramadan, avec foi et en espérant la rétribution de Dieu, il sera pardonné de ses péchés passés. »[3]

Le Ramadan, de sa première nuit jusqu’à sa dernière, est également le mois du salut. Car il est l’occasion pour le musulman, de réfléchir aux châtiments de l’enfer et d’essayer d’atteindre la récompense du paradis.

Chers musulmans !

Pour ceux qui savent en tirer profit, le mois de Ramadan est la saison des moissons fructueuses et des récoltes incomparables. Il nous offre l’opportunité d’une purification matérielle et spirituelle. C’est une joie et un enthousiasme pour tout musulman, qu’il soit petit ou grand.

Le Ramadan ne signifie pas seulement une purification morale et spirituelle, il a aussi une dimension sociale avec la mobilisation des zakats, des sadaqas et des repas de sahours et d’iftars distribués aux plus nécessiteux, qu’il soit musulman ou non.

Chers frères, chères sœurs !

Profitons des bénédictions du mois de Ramadan qui nous rassemble avec ses nombreux bienfaits tels que le sahour, l’iftar, le jeûne, l’i’tikaf et la solidarité. Durant ce mois – où la révélation a eu lieu – rassemblons nos foyers et nos cœurs autour du Coran. Participons en famille aux muqabalas. Continuons à assister aux programmes, préparés spécialement en ce mois-ci, pour améliorer notre niveau de connaissance au sujet de la Religion. Réalisons ensemble les prières de tarawih qui nous reposent corporellement et spirituellement.

Alors, entamons ce mois de Ramadan tous ensemble avec une foi sincère, une intention correcte et une discipline permanente pour pouvoir améliorer nos attitudes et comportements.

Rappelons-nous que durant ces deux dernières années, nous n’avons pas pu vivre – comme il se doit – le mois de Ramadan dans nos mosquées. Donc, profitons-en au maximum et considérons ce mois sacré comme notre dernier Ramadan sur terre.

Ô Allah ! Aide-nous à T’évoquer, à Te remercier et à T’adorer comme il se doit.[4] Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer un bon Ramadan.

[1]al-Baqara (la vache), 2/183.

[2]al-Baqara (la vache), 2/185.

[3]al-Bukhârî, Kitâb al-Îmân, 28.

[4] Abu Daoud, Vitr, 26

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz