Allah’ın Sevdiği Genç / Le jeune qu’Allah aime – Khoutba

0
1316
İyiliğe Destek Kötülüğe Engel Olmak - Commander Le Convenable Interdire Le Blâmable

CUMA HUTBESİ / KHOUTBA DU VENDREDI                                                  13/11/2020

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَٓا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَداً

قال رسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ

ALLAH’IN SEVDİĞİ GENÇ

Muhterem Müslümanlar!

Allah Teâlâ okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da ‘Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluşu ve doğruya ulaşmayı kolaylaştır’ demişlerdi.[1]

Kıymetli Müminler!

Allah Resûlü (s.a.s), neşeyi ve huzuru Rabbine kullukta bulan gencin ideal bir genç olduğunu bildirmiş, iffetini koruyan ve gönlü mescitlere bağlı olan gencin ise mahşer günü Allah’ın arşının gölgesinde gölgeleneceğini[2] müjdelemiştir. Zira gençlik; hayallerin, heyecanın, merak ve arayışın en yoğun olduğu dönemdir. Ömrün en verimli ve değerli çağıdır. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın, yorulmaksızın çalışarak iyiliği çoğaltmanın zamanıdır. Bu sebeple mümin, gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekileceği[3] bilinciyle hareket etmeli ve bu nimetin kıymetini bilmelidir.

Aziz Müslümanlar!

Her asırda olduğu gibi günümüzde de gençlerimizi kuşatan bazı sorunlar bulunmaktadır. Onların ümit ve ideallerini çalmak, heyecan ve enerjilerini istismar etmek isteyenler vardır. Genç yüreklerle iletişim kanallarımızı kapattığımızda, nice sahte kurtarıcılar ve sanal âlemler onlara kapılarını açmaktadır. Cazip ve eğlenceli görünen, geçici menfaatler öneren başıboş bir dünya, gençlerin aile ve toplumdan kopmasına, mahremiyet sınırlarının çiğnenmesine ve bağımlılık tuzağına düşmesine sebep olacaktır.

Aziz Müminler!

Gençler bir milletin geleceği, en büyük imkânı ve zenginliğidir. Gençliğine sahip çıkıp onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar geleceklerini inşa etmiş demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Allah Teâlâ’nın İslam yolunda kendisine itaat eden nice fidanlar yetiştirmeye devam edeceğini”[4] müjdelemektedir.

Kıymetli Müslümanlar!

Ümmet-i Muhammed’in bekası için gençlerimizi anlamalı, onlara değer vermeliyiz. Düşüncesini, hayat tarzını, giyim kuşamını yargılayarak dışlamak yerine, hepsine kucak açmalıyız. Kendilerini keşfetmelerini sağlayacak bir rol model de biz olmalıyız. Şuurlu nesiller için gençlerimizi sahih din bilgisiyle ve kültürümüzle donatmalıyız. Ne mutlu Kur’an’ı ve sünnet-i seniyyeyi hayatına rehber edinip, sırat-ı müstakim üzere yaşayan ve Allah’ın sevgisine mazhar olup geleceğimize ışık tutan gençlerimize!


LE JEUNE QU’ALLAH (SWT) AIME

Chers musulmans !

Dans le verset lu précédemment Allah (swt) dit :  Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent : « Ô notre Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde ; et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne ».

Chers musulmans !

Le Messager d’Allah (sws) a déclaré que le jeune homme qui trouve la joie et la paix dans l’adoration de son Seigneur est un jeune homme idéal. Il a annoncé aussi que le jeune qui préserve sa chasteté et se consacre aux mosquées sera ombragé à l’ombre du trône d’Allah le jour du jugement. C’est pourquoi la jeunesse ; c’est la période où les rêves, l’excitation, la curiosité et la recherche sont plus intenses. C’est le moment le plus productif et le plus précieux de la vie. C’est le moment, d’augmenter les bonnes actions en travaillent sans relâche pour gagner le bonheur dans ce monde et dans l’au-delà. Pour cette raison, le croyant doit agir avec la conscience qu’il sera interrogé sur où et comment il a passé sa jeunesse et il doit connaître la valeur de cette bénédiction.

Chers croyants !

Comme à chaque siècle, certains problèmes entourent nos jeunes aujourd’hui. Il y a des pensées malsaines qui veulent voler l’espoirs, l’ambitions et exploiter l’émotion et l’énergie de nos jeunes. Lorsque nous fermons les portes de la communication avec les jeunes, de nombreux charlatans, ainsi que le monde virtuel ouvrent leurs portes. Un monde attirant qui semble amusant et agréable, offrant des intérêts temporaires, amènera les jeunes à se détacher de la famille et de la société, à violer les limites de la vie privée et à tomber dans le piège de la dépendance.

Les jeunes sont l’avenir d’une nation, sa plus grande chance et sa plus grande richesse. Les sociétés qui protègent leurs jeunes et les éduquent avec les bonnes manières ont construit leurs avenirs. Notre Prophète (sws) annonce qu’Allah (swt) continuera à faire pousser de nombreux arbres (jeunes) qui obéissent sur la voie de l’Islam.

Mes frères !

Pour la survie de notre avenir, nous devons comprendre et donner de l’importance à nos jeunes. Nous devrions les embrasser tous, au lieu de juger leurs pensées, leur style de vie et leur style vestimentaire. Nous devons être des modèles qui leur permettront de se découvrir. Afin d’avoir une génération consciente, nous devons doter nos jeunes de solides connaissances et cultures religieuses. Quel bonheur à ce qui prennent le Coran et la Sunna comme guide dans leurs vies, et à ceux qui reçoivent l’amour d’Allah et éclairent notre avenir.


[1] Kehf, 18/10.

[2] Buhâri, Ezân, 36, Zekât, 16; Hudud, 19;Tirmizî, Zühd, 53.

[3] Tirmizî, Sıfâtü’l-kıyâme, 1.

[4] İbn Mace, Mukaddime, 8.