Le musulman est soigneux et appliqué dans son travail / Müslüman işini sağlam ve güzel yapar – khoutba

0
421

LE MUSULMAN EST SOIGNEUX ET APPLIQUÉ DANS SON TRAVAIL

Chers musulmans !

Dans le verset que j’ai lu, Allah le Tout-Puissant ordonne : « Agissez de la manière la plus bienfaisante et judicieuse, Dieu aime les gens bons et judicieux. »[1]

Dans le hadith que j’ai lu, notre Prophète (sws) dit : « Allah est content quand l’un de vous fait ce qu’il fait de la meilleure façon possible. »[2]

 

Chers croyants !

Notre religion suprême nous a conseillé de faire une chose que l’on a entreprit de la manière la plus correcte et la plus belle ; en effet, l’Islam ne considère pas comme acceptable le travail, le culte et le comportement bâclés.

Être un serviteur de notre Seigneur exige la responsabilité de vivre l’Islam de la plus belle des manières. Cela signifie accepter sincèrement les principes qui nous sont enseignés par Allah et Son Messager et essayer de les appliquer avec une soumission totale. Cela signifie ne pas faire de compromis sur l’unicité dans la croyance, la sincérité dans le culte, l’honnêteté dans le comportement et l’application dans le travail. C’est terminer notre épreuve dans ce bas-monde sans succomber à notre nafs (égo) et au diable.

Honorables croyants !

Un musulman est responsable de faire bon usage de son temps et de mettre en œuvre le meilleur. Pour ce faire, il faut d’abord avoir une bonne intention et s’attacher avec l’amour du culte. Chaque croyant responsable et conscient observe la justice et la sincérité dans tous les domaines de sa vie. Il adopte la vérité, la justesse, la droiture et l’honnêteté comme devise. Il considère les tâches qu’il entreprend comme un dépôt et les remplit fidèlement.

Je voudrais terminer ma khoutba par un verset : « Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pies sauront que Nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. »[3]

[1] Al-Baqara, 2/195.

[2] Bayhaqi, Shuab al-iman, 4/334.

[3] Al-Kahf, 18/30.


MÜSLÜMAN İŞİNİ SAĞLAM VE GÜZEL
YAPAR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah Teâlâ, birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.”2

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, yaptığımız her işin hakkını vermemizi emretmiştir. En sağlam ve en güzelini yapma gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları makbul saymamıştır.

Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz öncelikle İslam’ı güzel yaşamakla mükellefiz. İslam’ı güzel yaşamak, Allah ve Resûlü’nün bize öğrettiği prensipleri içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidden, ibadette ihlastan, davranışlarda doğruluktan ve işte sağlamlıktan ödün vermemektir.

Nefsimize, heva ve hevesimize, şeytanın vesvesesine mağlup olmadan dünya imtihanımızı tamamlamaktır.

Aziz Müminler!

Müslüman, vaktini iyi değerlendirip en güzeli ortaya koymakla sorumlu kılınmıştır. En güzeli ortaya koymak ise önce iyi niyetli olmaya sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her mümin, hayatın her alanında adaleti ve samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede, en mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya koymak için çaba gösterir.

Aziz Kardeşlerim!

İşimizi iyi yapmak hem Allah’a, hem de insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Görevlerimizi ihmal ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış oluruz.

Hutbemi, bir ayet-i kerîme mealiyle tamamlamak istiyorum: “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zâyi etmeyiz.”