Mevlid-i Nebi / Mawlid an-Nabawi

0
437

 

MEVLİD-İ NEBİ

Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: ‘Ey İsrailoğulları, ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir Peygamberi de müjdeleyici olarak geldim’[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah’a isyan etmiştir.”[2]

Kıymetli kardeşlerim!

Bundan tam 1450 sene evvel 571 yılının Rabîulevvel ayıydı. Arap yarımadasında adına Cahiliyye denilen, insan hak ve onurunun yok sayıldığı kötü bir dönem yaşanıyordu. Tüm bu karmaşanın yaşandığı o zor günlerde Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib’in evinde bir telaş vardı. Sabaha karşı, bir bebek sesi duyuldu Mekke sokaklarında. Bu, âlemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sesiydi.

 

Muhterem Müminler!

Önümüzdeki Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece, Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa (a.s.) Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası’nda ‘Peygamberimiz ve Vefa’ konu olarak belirlenmiştir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Vefa göstereceğimiz, sözünü tutacağımız ilk makam, Rabbimizin makamıdır. ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ sorusuna, Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” diyerek verdiğimiz söze vefa göstermektir.[3]  Müslüman sadece rabbine karşı değil, anne-babasına, eş ve çocuklarına, arkadaşlarına ve üzerinde hakkın olanlara da vefalı olmalıdır.

Kısaca ifade edersek, vefa Rabbimizle münasebetimizi kurma konusunda önemli bir tutumdur. Aynı zamanda sosyal ilişkileri de düzene koyan bir unsur olma hüviyetine sahiptir. Yaratıcısına ve içinde yaşadığı topluma vefalı olma bireyin ruh sağlığını da katkı sağlar.

Aziz Müminler!

Bu vesile ile Mevlit Kandilinizi tebrik ediyor, haftamızın hepimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

[1] Saff,61/6.

[2] Müslim, İmâre, 33.

[3] A’râf,7/172

 


 

MAWLID AN-NABAWI

Chers frères et sœurs !

Dans le verset que j’ai lu, notre Seigneur le Tout-Puissant dit : « Et quand Jésus, fils de Marie, dit : « Ô Enfants d’Israël, je suis vraiment le Messager d’Allah envoyé à vous. Je confirme ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et j’annonce un Messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. »[1]

Dans le hadith que j’ai lu, notre Prophète (sws) déclare ceci : « Celui qui m’obéit a certes obéi à Allah, et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah ».[2]

 

Mes chers frères et sœurs !

Il y a exactement 1450 ans, au mois de Rabi’ al-awwal de l’an 571, la péninsule arabique vivait une époque appelée la Période de l’ignorance : les droits de l’homme, la dignité et d’autres valeurs n’étaient pas respectés.

En cette période concernée où le chaos régnait, la maison d’Abdoul Mouttalib, l’un des notables de La Mecque, était agitée. Au petit matin, une voix se fit entendre dans les rues de la ville : c’était la voix du Prophète Muhammad (sws), la personne qui était envoyée comme miséricorde pour toute l’humanité.

 

Chers croyants !

Dans la nuit du dimanche au lundi, nous allons commémorer l’anniversaire du Prophète (sws) qui a honoré le monde entier. Cette année, le thème « Le Prophète et la loyauté » a été choisi pour la semaine commémorative de sa naissance.

 

Mes chers frères et sœurs !

Le musulman doit être en premier fidèle à son Créateur mais également fidèle à ses parents, son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, ses amis et envers tous ceux qui ont un droit sur lui. Ainsi, la loyauté devient un élément important dans le fondement de notre relation avec notre Créateur. Elle permet aussi d’organiser les relations sociales et le vivre-ensemble. En outre, la fidélité envers notre Créateur et envers la société dans laquelle nous vivons contribue à la santé spirituelle de l’individu ainsi qu’à ses relations humaines.

 

Chers croyants !

En cette occasion, je souhaite une bonne fête de Mawlid an-nabawi et demande à notre Seigneur que cette semaine apporte la bonté et la beauté à nous ainsi qu’à toute l’humanité.

[1] Saff, 61/6.

[2] Muslim, Imara, 33.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz