Mümin ve Cami / Le croyant et la mosquée

0
538

MÜMİN CAMİYE VEFALIDIR

Muhterem Müslümanlar!

Bereket ve hidayet kaynağı olan ilk mabet, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe’dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe’nin birer şubesidir.

Cami ve mescitlerimiz, Beytullah’tır yani Allah’ın evidir. İslam’ın merkezi, ruhumuzun hayat kaynağıdır. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Hz. Peygamber (s.a.s)’in ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekânlarıdır.[1]

 

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler Allah kelamıyla cami ve mescitlerimizde tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.

 

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkan kimseler imar ederler…’’[2] Evet, cami inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir.

Aziz Müslümanlar

İçerisinde ibadet ettiğimiz mekanların bugünlere ulaşmasında birçok hayırsever Müslümanın maddi ve manevi büyük katkıları oldu; hayırsever vatandaşlarımız camilerin cemaatine ve öğrencilerine kavuşması için madden çaba harcarken, hocalarımız da eğitim ve öğretim faaliyeti yaparak camilerin manevi olarak imarına çalıştılar.

Bazen adını bile bilmediğimiz şehirlerde yapılan camiler için hep beraber maddi katkılarda bulunarak seferber olduk. Camilerimizin hayatla iç içe olması için kafa yorduk, farklı programlar, etkinlikler düzenleyerek camilerin sosyal etkinliğini artırmaya çalıştık. Bu şekilde camilerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerin mekânı oldu.

Geriye dönüp baktığımızda “elhamdülillah” bu hayırlı işlerin bir parçası olduk diye seviniyoruz. Bu vesile ile camileri madden ve manen imar, inşa ve ihya eden tüm hayırseverleri, fedakâr hocalarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Hutbemi bir hadis-i şerif ile bitirmek istiyorum: “Bir kişinin sürekli mescide/camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin!”[3]

[1] Müslim, Mesâcid, 288.

[2] Tevbe, 9/18.

[3] Tirmizî, Îmân, 8; İbn Mâce, Mesâcid, 19.

 


LE CROYANT EST FIDÈLE À LA MOSQUÉE

Chers musulmans!

La Kaaba est le premier lieu de culte et constitue une source spirituelle très riche et un lieu de rassemblement pour nous tous. De plus, chaque mosquée du monde représente une branche de la Kaaba.

En fait, chaque mosquée est la maison de Dieu, le centre de l’organisation de la vie religieuse et une source importante de la perfection de la personnalité musulmane. Selon les paroles du Prophète (sws), ce sont les lieux les plus aimés auprès d’Allah.[1]

Chers musulmans!

C’est dans nos mosquées que nous avons fait connaissance de la parole de Dieu. C’est ici que nous avons rencontré des personnes qui suivent l’exemple du Prophète. C’est dans ces lieux que nous avons reçu l’enseignement du Coran et de la Sunna. C’est ici que nous avons appris les bonnes manières et embrassé l’unité, la solidarité, la fraternité et la loyauté comme valeur.

Chers croyants !

Le Coran dit à ce propos : « Ne construisent les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu et au Jugement dernier, qui accomplissent la salât, s’acquittent de la zakât et ne redoutent que le Seigneur… »[2] En effet, il est important de construire des mosquées. Mais ce qui est le plus important, c’est l’enrichissement de nos mosquées par notre présence. Il s’agit de combiner nos esprits et nos cœurs avec l’atmosphère paisible de la mosquée. Il faut ainsi ranimer nos mosquées par la présence des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes et des plus âgées.

Chers musulmans!

De nombreux musulmans bienveillants ont apporté de grandes contributions matérielles et spirituelles à ces lieux dans lesquels nous effectuons le culte. Des personnes bienveillantes ont mis à disposition leurs moyens pour que les mosquées puissent accueillir les fidèles et les élèves. Nos enseignants sont également engagés dans le développement spirituel des mosquées à travers des activités éducatives. A cette occasion, nous commémorons tous les bienfaiteurs et enseignants dévoués qui ont construit et revitalisé nos mosquées tant au niveau matériel que spirituel.

Je voudrais terminer mon discours par un hadith : « Si vous voyez une personne se rendre constamment à la mosquée, témoignez qu’il a la foi! ».[3]

[1] Muslim, Masajid, 288.

[2] At-Tawba, 9/18.

[3] Tirmidhi, Iman, 8 ; Ibn Maja, Masajid, 19.