Peygamberimizin Dilinden Dualar 10 Ocak 2020 Türkçe Fransızca Hutbe

0
1080

TARİH: 10.01.2020

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR

Muhterem Müslümanlar!

Şu fani dünya hayatında, gün gelir nimete kavuşur, şükrederiz; gün gelir sıkıntıya uğrar, sabrederiz. Başarı ve mutluluğu olduğu gibi, keder ve meşakkati de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan, eşsiz bir nimete sahibiz. Bu nimet, ibadetlerin özü olan “dua”dır.

Dua, Allah’a içtenlikle yalvarıp yakarışımızdır. O’nun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı itirafımızdır. O’nun lütfuna ve affına sığınma, O’ndan yardım isteme çabamızdı.

Kıymetli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kullarım, beni sana sorarlarsa, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına karşılık veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.”1

Allah Teâlâ’nın bir ismi de ‘el-Mücîb’tir. ‘Duaya icabet eden’ demektir. Bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, gizli-açık bütün dualarımızı işiten, bilen ve kabul edendir.

Sevgili Kardeşlerim!

Örneğimiz olan Allah Resûlü, dilinden duayı eksik etmezdi. Gece-gündüz, kalabalıkta ve yalnızken, sevincinde ve korkusunda, ahireti düşündüğünde, evinde iken ve yolculuk halinde, kısaca, her an ve mekânda dua ederdi. Bazen Kur’an ayetleriyle dua eder, bazen de hadis dediğimiz kendi cümleleriyle.

Gelin, onun günlük birkaç duasına birlikte bakalım: Mesela, sabah olunca şöyle dua ederdi: “Allahım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.”2

 Gün boyunca dualarında şu ayeti çok okurdu:

“Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”3.

Akşam olur, Peygamberimiz geceyi şu dua ile karşılardı: “Ya Rabbi! Senden, bu gecede ve sonrasında olacakların hayrını dilerim. Bu gecede ve sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.”4 Resûl-i Zişan Efendimiz, yatacağı zaman da şöyle dua ederdi: “Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.”5

Aziz Müminler!

Dua, dertlere deva bulmak, her türlü kötülükten korunmak, görünür-görünmez musibetlerden uzak olmak için kulun Rabbine iltica etmesidir. Peygamber Efendimiz de Rabbine şöyle sığınırdı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allahım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”6

Muhterem Müslümanlar!

Bir mümin, duasının kabul olmadığı düşüncesine kapılmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz, şöyle buyurmuştur: “Sizden birisi, ‘dua ettim de karşılık görmedi’ deyip acele etmedikçe duası karşılık bulacaktır.”7 Zira Yüce Rabbimiz, bazen dualarımız vesilesiyle bizi sayısız nimetlere erdirir. Bazen de üzerimizdeki bir musibeti kaldırır. Kimi zaman günahlarımızı affeder, kimi zaman da istediğimizden daha hayırlısını bize ihsan eder.

O halde, duayla gelecek bereketten ve huzurdan mahrum kalmayalım. Kendimize olduğu kadar, ailemize, sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize, mazlumlara dua edelim. Anne babamızın, hastaların, yaşlıların ve muhtaçların duasını almaya çalışalım.

Hutbemizi Peygamberimizin şu duasıyla bitirelim

 

“Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”8

LES INVOCATIONS RECITEES PAR NOTRE PROPHETE

Chers musulmans !

Le sujet de notre Hutbé est l’invocation. Notre Seigneur nous dit : « Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi… alors Je suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui M’invoque quand il M’invoque. Qu’ils répondent à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. »

Chers Musulmans !

L’invocation est l’essence du culte. C’est un effort pour demander la miséricorde et le pardon d’Allah. Notre Prophète qui est notre modèle, ne manquait jamais d’invoquer. Il invoquait partout, à chaque instant et nous a également appris à le faire.

Par exemple, quand il commençait la journée le matin, il invoquait comme ceci : « Ô Allah ! C’est par Toi que nous nous retrouvons au matin et c’est par Toi que nous nous retrouverons au soir. C’est par Toi que nous vivons et c’est par Toi que nous mourrons et c’est vers Toi que se fera la résurrection. »

Et le soir il invoquait comme ceci : « Ô Seigneur ! Je Te demande le bien qui se trouve en cette nuit et le bien qui viendra après. Et je me mets sous Ta protection contre le mal qui se trouve en cette nuit et le mal qui viendra après. »

Chers croyants !

L’invocation est le refuge du Serviteur auprès de son Créateur pour trouver solution aux problèmes et protection contre tout mal.

Notre Prophète se réfugiait à son Seigneur ainsi :

« Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre l’impuissance, la paresse, l’avarice, la déchéance de la vieillesse et le châtiment de la tombe. Ô Allah, accorde à mon âme la piété et purifie-la, car Tu es le Meilleur à la purifier. Tu es son Soutien et son Maître. Seigneur, préserve-moi d’une science inutile, d’un cœur indocile, d’une âme inassouvissable et d’une invocation qui ne serait pas exaucée. »

À chaque occasion, notre Prophète lisait ces versets pour invoquer : « Ô Allah donne-moi le meilleur, et choisis pour moi le meilleur. »

« Ô Notre Seigneur, donne-nous le bonheur ici-bas et dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. »

Chers musulmans !

Il y a quelques principes de l’invocation. Le plus important est que nous devons absolument croire que toute invocation sincère sera exaucée par Allah. Comme nous le faisons pour nous-mêmes nous devons aussi invoquer pour nos parents, nos proches et les opprimés. Nous devons également essayer de gagner les invocations de nos parents, des malades, des personnes âgées et des nécessiteux.

1 Bakara, 2/186.

2 Tirmizî, Deavât, 13.

3 Ebû Dâvûd, Vitr, 26.

4 Müslim, Zikir, 75.

5 Tirmizî, Deavât, 16.

6 Müslim, Zikir, 73; Nesâî, İstiâze, 13.

7 Ebû Dâvûd, Vitr, 23.

8 Müslim, Zikir, 72. (Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü)


LES INVOCATIONS RECITEES PAR NOTRE PROPHETE

Chers musulmans !

Le sujet de notre Hutbé est l’invocation. Notre Seigneur nous dit : « Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi… alors Je suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui M’invoque quand il M’invoque. Qu’ils répondent à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. »

Chers Musulmans !

L’invocation est l’essence du culte. C’est un effort pour demander la miséricorde et le pardon d’Allah. Notre Prophète qui est notre modèle, ne manquait jamais d’invoquer. Il invoquait partout, à chaque instant et nous a également appris à le faire.

Par exemple, quand il commençait la journée le matin, il invoquait comme ceci : « Ô Allah ! C’est par Toi que nous nous retrouvons au matin et c’est par Toi que nous nous retrouverons au soir. C’est par Toi que nous vivons et c’est par Toi que nous mourrons et c’est vers Toi que se fera la résurrection. »

Et le soir il invoquait comme ceci : « Ô Seigneur ! Je Te demande le bien qui se trouve en cette nuit et le bien qui viendra après. Et je me mets sous Ta protection contre le mal qui se trouve en cette nuit et le mal qui viendra après. »

Chers croyants !

L’invocation est le refuge du Serviteur auprès de son Créateur pour trouver solution aux problèmes et protection contre tout mal.

Notre Prophète se réfugiait à son Seigneur ainsi :

« Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre l’impuissance, la paresse, l’avarice, la déchéance de la vieillesse et le châtiment de la tombe. Ô Allah, accorde à mon âme la piété et purifie-la, car Tu es le Meilleur à la purifier. Tu es son Soutien et son Maître. Seigneur, préserve-moi d’une science inutile, d’un cœur indocile, d’une âme inassouvissable et d’une invocation qui ne serait pas exaucée. »

À chaque occasion, notre Prophète lisait ces versets pour invoquer : « Ô Allah donne-moi le meilleur, et choisis pour moi le meilleur. »

« Ô Notre Seigneur, donne-nous le bonheur ici-bas et dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. »

Chers musulmans !

Il y a quelques principes de l’invocation. Le plus important est que nous devons absolument croire que toute invocation sincère sera exaucée par Allah. Comme nous le faisons pour nous-mêmes nous devons aussi invoquer pour nos parents, nos proches et les opprimés. Nous devons également essayer de gagner les invocations de nos parents, des malades, des personnes âgées et des nécessiteux.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz