Söz ahlakı / L’éthique de la parole

0
451

 

SÖZ AHLAKI

Muhterem Müminler!

Okuduğum Ayet-i Kerime’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder.”1

Peygamberimiz (s.a.s) de: “Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Sözü doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”2  buyurmaktadır.

Kardeşlerim!

Allah katında sözün kıymeti, hakkı ve hakikati ne kadar yansıttığı ile ölçülür. Çünkü söz sadece insanın davranışını değil, aynı zamanda kişiliğini, hatta âkıbetini belirlemektedir. Söylenen hiçbir söz boşa gitmemekte, kayıt altına alınmakta ve hesap günü karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçeği Rabbimiz şöyle ifade etmektedir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki, onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.”3

Muhterem Mü’minler!

Sözün bir ahlakı ve âdâbı olmalıdır. Hz. Peygamber; insanları etkilemek için yapmacık sözler söyleyenleri, gösteriş amacıyla söz sarf edenleri Allah’ın sevmediğini haber verir.4 Mümin’in insanlara lânet okuyan, kaba, çirkin sözlerle hakaret eden biri olamayacağını vurgular.5 Sadaka diye tanımladığı güzel sözün, kişiyi cehennem ateşine karşı koruyan bir kalkan olduğunu bildirir.6

Bize düşen herkese karşı dürüst olmak, iş okul ve aile hayatımızda yalandan kaçınmaktır. Unutmayalım ki, yalan, dedikoduya, dedikodu da insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açmaktadır.

Hutbemizi Peygamberimiz’in şu uyarısıyla bitirmek istiyorum: “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun!7

  

1.Ahzap,33/70-71

2.ibn Hanbel,3,199

3.Kaf,50/18

4.Tirmizi,Edep,72

5.Tirmizi,48

6.Buhari, Edep,34

7.Buhari, Edep,85

 


 

L’ETHIQUE DE LA PAROLE

Chers croyants !

Dans le verset que j’ai lu, Allah le Tout-Puissant dit : « Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos actions et pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager obtient certes une grande réussite. »1

Notre Prophète (sws) a dit : « La foi du serviteur sera droite lorsque son cœur le sera ; et son cœur ne sera droit que lorsque sa langue le sera.»2

Mes frères et sœurs !

La parole est valorisée auprès d’Allah (swt) selon la part de vérité qu’elle renferme. La parole détermine non seulement le comportement d’une personne, mais aussi son caractère et même son destin. N’oublions pas que chaque parole prononcée est enregistrée par les anges et qu’elle sera notre récolte le Jour du jugement ! Notre Seigneur exprime ainsi cette vérité : « L’homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à enregistrer ses actes. »3

Chers croyants !

Toute parole doit être prononcée conformément à l’éthique. Le Prophète (sws) nous informe qu’Allah n’aime pas ceux qui utilisent des propos mensongers pour impressionner les gens ou pour se vanter.4 Il souligne qu’un croyant ne peut pas être une personne qui maudit les autres ou les insulte.5 Il déclare qu’une belle parole est considérée comme une aumône, c’est un bouclier qui protège la personne contre le feu de l’enfer !6

Nous avons par conséquent la responsabilité d’être honnête avec tout le monde, d’éviter de mentir dans notre vie professionnelle, scolaire et familiale. N’oublions pas que le mensonge mène au commérage, et que le commérage mène à la haine et finalement à l’hostilité entres les gens.

Je voudrais terminer ma khoutba en rappelant l’avertissement de notre Prophète : « Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu’il ne dise que du bien ou qu’il se taise ! »7

 

  1. Al-Ahzab, 33/70-71.
  2. Ibn Hanbal, 3/199.
  3. Qaf, 50/18.
  4. Tirmidhi, Adab,72.
  5. Tirmidhi, 48.
  6. Bukhari, Adab, 34.
  7. Bukhari, Adab, 85.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz